CoverLawn® privatpersoner

CoverLawn®  är den helt nya unika hybridgräsprodukten som tillsammans med naturgräset bildar en väldigt stark och uthållig kombination. CoverLawn® är uppbyggd med en väldigt stark polyesterundersida där varje konstgrässtrå är inknutet och formar en armering. Armeringen skyddar rotsystemet och gräskronan medan stråna skyddar toppslitaget. Utformningen av CoverLawn® medger att grässtråna kan växa obehindrat upp och ner igenom CoverLawn® . Gräsets egenskaper tillsammans med mönstret i armeringen gör att en integrering mellan gräs och CoverLawn® påbörjas. Efter några dagar syns en tydlig förändring där gräset tar över utseendet för att efter 6-8 veckor ta tag i CoverLawn® och fullborda integrationsprocessen. Statusen på integration kontrolleras genom att dra i CoverLawn® . Sitter det fast i marken är processen klar. Beroende på växtkraften går processen olika snabbt. Vid fullständig integrationen syns inte CoverLawn® utan bara naturgräset.
Vid mekanisk belastning från djur, människor, fordon etc slits först grässtråna bort för att sedan gå åt jorden och till slut gräsrötterna. Här kommer CoverLawn® in och förhindrar detta så rötterna får plats att trivas och skjuta nya skott i sin egen takt utan påverkan uppifrån.

CoverLawn® dränerar till 100% vilket innebär att den också ger full ventilation. Gräset finns i olika stråhöjder från 12 mm till 60 mm. Grässtråna är halkbekämpade.

Användningsområden

Trädgården slits upp av era aktiva barn till en jordyta. CL 2802.
Robotgräsklipparen slirar i slänten, fastnar i svängarna eller lämnar en jordyta vid garaget. NRT 2202.
Skuggan under trädet som aldrig tar sig. NRT 2202
Festen som ska hållas utomhus. NRT 2500
Slänten som eroderar och aldrig tar sig. CL 2004
Hundarna som sliter upp gräset. CL 2802

Skötsel och underhåll

CoverLawn® sköts som den gräsytan du önskar ha. Luftning sker med solida pinnar. En gång om året bör man borsta CoverLawn® så att plaststråna syns. Detta görs för att förhindra att ett nytt rotsystem bildas ovanpå det gamla.

Installationsalternativ

  • CoverLawn® läggs direkt på ytan som behöver förstärkning och förankras med medföljande pinnar.
  • CoverLawn® kan också läggas på en såbädd och förankras med medföljande pinnar.
  • Installationspinnarna är nedbrytningsbara med 130 mm längd.