CoverLawn® för lekutrustningen

CoverLawn® fungerar perfekt i anslutning till eller under olika redskap. Den vanligtvis upptrampade jordytan får med hjälp av CoverLawn® en grön, ren och fin yta året om. NRT 3002   är utvecklad för skolmiljöer och böljande ytor som kullar och slänter. Den är extremt slittålig och blir bara bättre med åren. Installationen är enkel och billig att utföra. Det krävs lite noggrannhet kring benen på redskapen och i kanterna. Vid nybygge är det bäst att installera CoverLawn® innan eller samtidigt med lekutrustningen.