CoverLawn® för lekutrustningen

CoverLawn® under lekutrustningen som fallskydd räknas som naturgräs. Istället för en hårt upptrampad jordyta i anslutning till eller under lekredskapen fungerar CoverLawn® utmärkt samtidigt som den upptrampade ytan blir en grön, ren och trevlig yta året om. NRT 3002   är utvecklad för skolmiljöer och böljande ytor som kullar och slänter. Den är extremt slittålig och blir bara bättre med åren Installationen är enkel och billig att utföra. Det krävs lite noggrannhet kring benen på redskapen och i kanterna. Vid nybygge är det bäst att installera CoverLawn® innan eller samtidigt med lekutrustningen.

Räkna ut er egen CoverLawn® kostnad Exemplet i tabellen är fiktiva siffror. Totalkostnadsberäkning_skolan.xlsx