CoverLawn® för Rutschkanor

Släntrutschkanor är väldigt vanliga men också otacksamma för naturgräset. CoverLawn® ger naturgräset ett skydd som gör att du får en vacker ren och naturgrön yta hela året. Intill rutschkanan där barnen springer upp och ner så orkar inte naturgräset stå emot utan lämnar en underminerad jord eller stenyta att leka på. Slutresultatet med CoverLawn® blir fast yta som syns som en blandning av naturgräs och CoverLawn®. Se bilderna bredvid.
NRT 3002 är utvecklad för skolmiljöer och böljande ytor som kullar och slänter. Den är extremt slittålig med en garantitid på 6 år.

Installationen är enkel och billig att utföra. Det krävs lite noggrannhet med ytterkanter och under rutschkanan.

Räkna ut er egen CoverLawn® kostnad
Exemplet i tabellen är fiktiva siffror.

Totalkostnadsberäkning_skolan.xlsx