CoverLawn® för skolgården

Skolgården erbjuder ofta många aktiviteter för barnen. Som naturgräsmatta i den miljön är livet bra tufft emellanåt. CoverLawn® är produkten som hjälper naturgräset att klara alla dess belastningar och ändå behålla ett välmående rotsystem och en grön ren yta året om.

Har ni krav på gångar eller ytor som ska vara funktionshinderanpassade kan även CoverLawn® användas. Antingen själv eller tillsammans med TTE systemet.

NRT 3002 är utvecklad för skolmiljöer med böljande ytor som kullar och slänter. Produkten är extremt slittålig och blir bara bättre med åren.

NRT 2500 ned sina kortare strån och tätare armering gör den utmärkt till att rulla hjälpmedel för de funktionshindrade barnen. Har ni en väldigt mjuk yta kombinerar ni CoverLawn® med TTE systemet.

Installationen är enkel och billig att utföra. Det krävs lite noggrannhet i sömmarna och kanterna.