Tekniska zonen

Tränare och ledare med sitt engagemang vid avbytarbåset trampar ofta upp sin gräsyta till en jordyta.

CL 2802 behåller tekniska zonen naturligt grön hela säsongen.

Installation

  1. CL 2802 installeras direkt på gräsytan i tekniska zonen och kan tas i bruk omgående.