Banan

Banan består av ett antal olika gräsområden som lever ett utsatt liv. Det kan vara allt från kiosken vid 10:an, servicehuset, svackan på fairway, brofästena på båda sidor om bron eller era droppzoner. Vill du bygga en helt ny bro kan du välja en jordbro med CoverLawn® som underlag. Då får ni en helt naturlig gräsbro.

CL 1201 är utvecklad för att spela golf ifrån. De korta stråna 12 mm samt hålstorleken och den starka baksidan gör att integreringen går snabbt med naturgräset. Skulle torka eller dålig tillväxt uppstå efter integreringen fungerar CL 1201 ändå som ett fullvärdigt spelunderlag.

NRT 2202 fungerar perfekt för ytor där folk är i rörelse men inte spelar ifrån. Med hjälp av det curlade sträva strået så fungerar det utmärkt i uppförsbackar där man inte behöver tänka på halkrisken. Stråna har en klipphöjd från 17 mm.

Är ni osäkra så slå oss en signal så hjälper vi er med produktvalet.

Räkna ut er egen CoverLawn® kostnad
Exemplet i tabellen är fiktiva siffror.

Totalkostnadsberäkningar_golf