Övningsområdet

När vi tränar eller värmer upp inför rundan så gör vi det på rangen eller på övningsfältet. Puttning tränar vi på puttinggreenen. ÅhusTurf erbjuder olika produkter för att hjälpa spelaren samt skydda banan och hjälp banpersonalen.

Övningsfältet utsätts för väldigt hårt slitage. Med CL 1201 kan du skapa zoner där spelarna kan träna från. Slag upp till 50 meter kan ni lägga CL 1201 hur som helst. Slag över 50 meter är det bäst att lägga hybriden i spelriktningen.

Puttinggreenen används emellanåt även som chipgreen men det är framförallt många spelare runt greenen som sliter upp gräset. CL 1201 kan läggas ut som små chipytor 1,2 x 1,0 m där spelarna kan chippa från.

Har ni mycket slitage till och från puttinggreenen lägger ni NRT 2202 på de ytor ni vill ha naturligt gröna året om