Greenen

Greenen och området kring sätter ofta betyget från spelarna. Dagg återkommer på morgnarna vilket förändrar greenens karaktär. Dressning behöver utföras regelbundet för att behålla kvaliteten på underlaget.

Kring greenen finns ytor som har svårt att växa då spelarna sliter eller att träd tar växtkraften ur marken.

Dragmattan är uppbyggd av CoverLawn® NRT 3002. Med sin konstruktion av raka och curlade strån är mattan väldigt skonsam mot greengräset.

  • Vid daggning slås vattendropparna sönder så återdaggning förhindras.
  • Vid dressning fördelar mattan sanden jämnt över ytan.

CL 1201 är utmärkt att spela ifrån och ett betydligt bättre alternativ än jord, rötter eller sten i dagen.

NRT 2202 är en lösning som man använder på gångvägen mellan Green och nästa Tee för att undvika grässlitage och jordiga ytor.