CoverLawn® hybridgräs

CoverLawn®  är den unika hybridgräsprodukten som tillsammans med naturgräset bildar en väldigt stark och uthållig kombination. CoverLawn® är uppbyggd med en väldigt stark undersida där varje grässtrå är inknutet och formar en armering. Armeringen skyddar rotsystemet och gräskronan medan stråna skyddar kronan och toppslitaget. Utformningen av CoverLawn® medger att grässtråna kan växa obehindrat upp och ner igenom CoverLawn® . Gräsets egenskaper tillsammans med mönstret i armeringen gör att en integrering mellan gräs och CoverLawn® påbörjas. Efter några dagar syns en tydlig förändring där gräset tar över utseendet för att efter 4-8 veckor ta tag i CoverLawn® och fullborda integrationsprocessen. Statusen på integration kontrolleras genom att dra i CoverLawn® . Sitter det fast i marken är processen klar. Beroende på växtkraften går processen olika snabbt. Vid fullständig integrationen syns inte CoverLawn® utan bara naturgräset.
Vid mekanisk belastning från djur, människor, fordon etc slits först grässtråna bort för att sedan gå åt jorden och till slut gräsrötterna. Här kommer CoverLawn® in och förhindrar detta så rötterna får plats att trivas och skjuta nya skott i sin egen takt utan påverkan uppifrån.

CoverLawn® dränerar till 100% vilket innebär att den också ger full ventilation. Gräset finns i olika stråhöjder från 12 mm till 60 mm. Grässtråna är halkbekämpade.

Användningsområden

Sport: Golf, fotboll, rugby, friidrott….
Skolor: Rutschbanan, lekplatsen, slänten, skolgården, bollplanen, genvägen, under lekredskapen, pulkabacken…

Fallskydd: Där ytorna kräver fallskydd klarar CoverLawn® upp till 2,4 meters fallhöjd. Installationen är viktig och därför måste den utföras av auktoriserad personal.

Generella: Gångar, alla gräsytor med slitage, informationstavlan, innergården, erosionsskydd…
Dekoration: Terrassen, balkongen, entrén…
Temporära: Konserter, bröllop, utställningar, mässor, tävlingar…

Skötsel och underhåll

CoverLawn® sköts som den gräsytan du önskar ha. Luftning sker med solida pinnar. En gång om året bör man borsta CoverLawn® så att plaststråna syns eller beroende på ansamlingen av organiskt material. Detta görs för att förhindra att ett nytt rotsystem bildas ovanpå det gamla.

Installationsalternativ

  • CoverLawn® läggs direkt på ytan som behöver förstärkning och förankras med medföljande pinnar.
  • CoverLawn® kan också läggas på en såbädd och förankras med medföljande pinnar.
  • CoverLawn® kan också rullas ut färdigintegrerat som gräs på rulle.
  • CoverLawn® på sammanhängande ytor >1000 m2 kan annan teknik användas.

Installationspinnarna är nedbrytningsbara med 130 mm längd.
 

Utveckling

Sedan 2013 har CoverLawn® installerats hos hundratals nöjda kunder i Europa. För att hela tiden erbjuda högsta kvaliteten med tanke på våra olika växtzoner utvecklar vi våra produkter årligen.

thomas@ahusturf.com