Hybridgräs – CoverLawn®

Hybridgräset CoverLawn® tillsammans med naturgräs bildar en väldigt stark och uthållig kombination. Hybridgräset är uppbyggd med en väldigt stark undersida där varje grässtrå är inknutet och formar en armering. Armeringen skyddar rotsystemet och gräskronan medan stråna skyddar kronan och toppslitaget. Utformningen av hybridgräset medger att grässtråna kan växa obehindrat upp och ner igenom hybridgräset. Gräsets egenskaper tillsammans med mönstret i armeringen gör att en integrering mellan gräs och CoverLawn® påbörjas. Efter några dagar syns en tydlig förändring där gräset tar över utseendet för att efter 4-8 veckor ta tag i CoverLawn® och fullborda integrationsprocessen. Statusen på integration kontrolleras genom att dra i CoverLawn® . Sitter det fast i marken är processen klar. Beroende på växtkraften går processen olika snabbt. Vid fullständig integrationen syns inte CoverLawn® utan bara naturgräset.
Vid mekanisk belastning från djur, människor, fordon etc slits först grässtråna bort för att sedan gå åt jorden och till slut gräsrötterna. Här kommer CoverLawn® in och förhindrar detta så rötterna får plats att trivas och skjuta nya skott i sin egen takt utan påverkan uppifrån.

CoverLawn® dränerar till 100% vilket innebär att den också ger full ventilation. Gräset finns i olika stråhöjder från 12 mm till 60 mm. Grässtråna är halkbekämpade.

Användningsområden för hybridgräs

Sport: Golf, fotboll, rugby, friidrott….
Skolor: Rutschbanan, lekplatsen, slänten, skolgården, bollplanen, genvägen, under lekredskapen, pulkabacken…

Fallskydd: Där ytorna kräver fallskydd klarar CoverLawn® upp till 2,4 meters fallhöjd. Installationen är viktig och därför måste den utföras av auktoriserad personal.

Generella: Gångar, alla gräsytor med slitage, informationstavlan, innergården, erosionsskydd…
Dekoration: Terrassen, balkongen, entrén…
Temporära: Konserter, bröllop, utställningar, mässor, tävlingar…

Skötsel och underhåll av hybridgräs

CoverLawn® sköts som den gräsytan du önskar ha. Luftning sker med solida pinnar. En gång om året bör man borsta CoverLawn® så att plaststråna syns eller beroende på ansamlingen av organiskt material. Detta görs för att förhindra att ett nytt rotsystem bildas ovanpå det gamla.

Installationsalternativ

  • CoverLawn® läggs direkt på ytan som behöver förstärkning och förankras med medföljande pinnar.
  • CoverLawn® kan också läggas på en såbädd och förankras med medföljande pinnar.
  • CoverLawn® kan också rullas ut färdigintegrerat som gräs på rulle.
  • CoverLawn® på sammanhängande ytor >1000 m2 kan annan teknik användas.

Installationspinnarna är nedbrytningsbara med 130 mm längd.
 

Utveckling

Sedan 2013 har CoverLawn® installerats hos hundratals nöjda kunder i Europa. För att hela tiden erbjuda högsta kvaliteten med tanke på våra olika växtzoner utvecklar vi våra produkter årligen.

thomas@ahusturf.com