Fallskydd CL Soft

Istället för befintliga fallskyddsunderlag så är CL Soft ett nytt alternativ där du behåller din naturliga gräsyta med fallskyddshöjden på 2,4 m. Under lekredskapen och rutschkanan så ger du gräset den bästa förutsättningen för att kunna gro.

CL Soft består av NRT 3002  som är utvecklad för skolmiljöer och böljande ytor som kullar och slänter. Den är extremt slittålig och blir bara bättre med åren. En Shockpad som med sin dubbla dämpmatta tillsammans med hybriden ger fallhöjden 2,4 meter.

Installationen kräver 4 punkter för att den ska bli lyckad.

  1. Bra markarbete där marken ska bestå av blandningen 50% EU sand (0-4mm) och 50% harpad matjord (vanlig matjord går lika bra), som ska var packad enligt instruktionen.
  2. Shockpadens hål ska vara öppna och skarvarna ska ligga kant i kant.
  3. Spänning i Hybriden så att hålen öppnar sig.
  4. Noggrannhet vid skarvar och snitt för eventuella redskap.

Fallskydd i slänten

Att lägga fallskydd i en slänt brukar vara en svår uppgift, det är en liknande installation som på plan yta. Detaljerade beskrivningar finns i installationsinstruktionerna som erhålls vid installationen.