ÅhusTurf Hybridgräs på kullar eller slänter

Kullar och slänter är områden som naturgräsmattan har det tufft med. Lutningarna gör att slitaget kan bli förödande och den vackra slänten eller kullen förvandlas till en jordhög. ÅhusTurf hybridgräs hjälper naturgräset att klara alla dess belastningar och ändå behålla ett välmående rotsystem samt en grön, ren och vacker yta året om.

NRT 3002   är utvecklad för skolmiljöer och böljande ytor som kullar och slänter. Den är extremt slittålig och blir bara bättre med åren

Installationen är enkel och billig att utföra. Vi använder den befintliga marken och sätter liv i den med luftning (vid behov), gödning och gräsfrö. Här lämpar sig ett tåligt snabbetablerande frö bäst. Det krävs lite noggrannhet i skarvarna och längs ytterkanterna.