Erosion & Växtbädd

Har ni slänter som har erosionsproblem på grund av slitage, tryck på knappen under bilderna till höger.

Slänter har ofta erosionsproblem, detta kan bero på olika faktorer. Det kan vara att slänten ligger i skugga och inte får möjligheten att växa ihop, när regnet kommer resulterar det i att jorden ger efter och erosionen påbörjas. CL 2004 håller jorden på plats vid regn, vilket leder till att gräset får tiden som behövs för att växa sig till en fin grässlänt trots bristen på solljus.

På växtbädden brukar man ofta ha en duk liggandes. Ett problem som kan uppstå med denna är att fukten som bildas under duken lockar till sig råttor och andra skadedjur, djuren i sin tur börjar gnaga sönder växterna. CL 6008 är perfekt för växtbädden då den släpper igenom luft, vilket leder till en bra fuktbalans i marken. Dessutom så ger den trevliga gröna färgen på CL 6008 ett nytt lyft till ytan som den appliceras på.