ÅhusTurf Hybridgräs på idrottsplanen

Idrottsplanen är ofta en hårt ansatt yta där grästuvorna växer glest och jorden har tagit överhanden. ÅhusTurf Hybridgräs avlastar planen och håller jorden under hybridgräset, samtidigt som gräset får bästa möjliga förutsättningar för en bra tillväxt.

CL 2802 är utvecklad att spela fotboll på under väldigt utsatta förhållanden.

Installationen är enkel och billig att utföra. Vi använder den befintliga planen och sätter liv i den med luftning, gödning och gräsfrö. Här lämpar sig ett fotbollsgräsfrö bäst som är både tåligt och snabbetablerande. Det krävs lite noggrannhet i skarvarna och längs ytterkanterna.