Fallskydd CL Soft

Istället för befintliga fallskyddsunderlag så är CL Soft ett nytt alternativ där du behåller din naturliga gräsyta med fallskyddshöjden på 2,4 m. Under lekredskapen och rutschkanan så ger du gräset den bästa förutsättningen för att kunna gro.

CL Soft består av NRT 3002  som är utvecklad för skolmiljöer med böljande ytor som kullar och slänter samt en Shockpad som tillsammans med hybriden ger fallhöjden 2,4 meter. Tillsammans bildar de en slittålig fallskyddsyta som ser naturligt grön ut hela året.

Installation av fallskydd

Installationen kräver 4 punkter för att den ska bli lyckad.

  1. Bra markarbete som följer vår instruktion, denna erhålls vid beställning.
  2. Shockpadens hål ska vara öppna och skarvarna ska ligga kant i kant.
  3. Spänning i Hybriden så att hålen öppnar sig.
  4. Noggrannhet vid skarvar och snitt för eventuella redskap.

Fallskydd i slänten

Att lägga fallskydd i en slänt brukar vara en svår uppgift, det är en liknande installation som på plan yta. Detaljerade beskrivningar finns i installationsinstruktionerna som erhålls vid installationen.