Fallskydd CL Soft

Istället för befintliga fallskyddsunderlag så är CL Soft ett nytt alternativ där du behåller din naturliga gräsyta med fallskyddshöjden på 2,4 m. Under lekredskapen och rutschkanan så ger du gräset den bästa förutsättningen för att kunna gro.

CL Soft består av NRT 3002  som är utvecklad för skolmiljöer med böljande ytor som kullar och slänter samt en Shockpad som tillsammans med hybriden ger fallhöjden 2,4 meter. Tillsammans bildar de en slittålig fallskyddsyta som ser naturligt grön ut hela året.

Installation av fallskydd

Installationen kräver 4 punkter för att den ska bli lyckad.

  1. Bra markarbete som följer vår instruktion, denna erhålls vid beställning.
  2. Shockpadens hål ska vara öppna och skarvarna ska ligga kant i kant.
  3. Spänning i Hybriden så att hålen öppnar sig.
  4. Noggrannhet vid skarvar och snitt för eventuella redskap.

Fallskydd i slänten

Att lägga fallskydd i en slänt brukar vara en svår uppgift, det är en liknande installation som på plan yta. Detaljerade beskrivningar finns i installationsinstruktionerna som erhålls vid installationen.

FALLSKYDD FÖR LEKPLATSER

Att installera fallskydd på lekplatser är avgörande för att säkerställa barnens säkerhet när de leker. Åhus Turf erbjuder högkvalitativa fallskyddsmaterial med NRT 3002 som är specifikt utformade för att absorbera stötar och minska risken för skador vid fall, detta passar perfekt som fallskydd till lekutrustning och vid lekplatser. Genom att investera i pålitliga fallskyddsprodukter kan föräldrar känna sig trygga med att deras barn leker i en säker miljö, där risken för allvarliga olyckor minimeras. Våra lösningar bidrar inte bara till ökad säkerhet, utan även till en mer tilltalande och funktionell lekplats. De finns i olika färger och former, vilket gör det möjligt att skapa en lekplats som inte bara är säker utan också estetiskt tilltalande.

Hållbarhet och underhåll

Hybridgräs som fallskyddsprodukt är designade för att vara hållbara och lättskötta, vilket gör dem idealiska för lekplatser som används flitigt. Detta säkerställer att lekplatsen förblir säker och funktionell under lång tid, även under tuffa klimatförhållanden. Det är också enkelt att installera, anlägga och komma igång med.

Underhåll ska vara enkelt och kostnadseffektivt. Regelbundet underhåll, som att rensa bort löv och skräp samt inspektera mattorna för eventuella skador, bidrar till att bibehålla deras skyddande egenskaper. Vid behov kan enskilda sektioner enkelt bytas ut, vilket gör det enkelt att hålla lekplatsen i toppskick. Genom att välja Åhus Turfs investerar du i en långvarig säkerhet och en lekplats som alltid är redo för lek