Åhus Turf

Historia

 • 1979 Bolaget registrerades.
 • 1998 ÅhusTurf grundades under namnet Studio Construction.
 • 2002 bildades ÅhusTurf AB.
 • 2012 ÅhusTurf byter ägare till Thomas Albäck och Cristina Sandin.
 • 2013 Första 40 installationerna av CoverLawn® utförda.
 • 2014 Tillsammans med Virrestadgården odlas CoverLawn® in i naturgräset.
 • 2014 Första installationen av inodlat CoverLawn® sker på Örjansvall.
 • 2015 CoverLawn® CL 2802 lanseras för fotboll och sport. CL 1201 lanseras för golf.
 • 2016 CoverLawn® NRT 3002 lanseras för Skolmiljö och andra utsatta gräsmiljöer.
 • 2017 CoverLawn® NRT 2202 lanseras för gångvägar och mellanslitageytor.
 • 2018 BunkerLawn lanseras för stabilare stenfria bunkrar.
 • 2019 CL soft lanserades med en fallhöjd på 2,4 meter.
 • 2020 Materialanvändningen i produkterna byttes ut till ett miljövänligare alternativ.
 • 2021 Henrik Albäck blir ny delägare.
 • 2021 ÅhusTurf får patent på Hybridgräs.
 • 2022 Över 2000 installationer är utförda sedan 2013.
 • 2023 CoverLawn® byter tillfälligt namn till ÅhusTurf Hybridgräs
 • 2023 ÅhusTurf lanserar sin nya miljövänliga produkt EURO Hybridgräs®

Affärsidé

ÅhusTurf AB erbjuder våra kunder produkter och support av högsta kvalitet.  Våra produkter ska följa och leda utvecklingen mot en mer hållbar miljö. Samtidigt ska vi utveckla produkterna mot kundernas framtida krav.

Vision

Utveckla ÅhusTurf Hybridgräs till att bli ett starkt alternativ till Konstgräs inom hela allmännyttan.

Företagsfakta

Organisationsnummer: 556200-6568
Ägare: Cristina Sandin & Thomas Albäck & Henrik Albäck

“Vi erbjuder lösningar för alla typer av grässlitage”