ÅhusTurf Hybridgräs på gångytor

ÅhusTurf Hybridgräs på gångar eller vägar ger golfbanan en naturligt grön spelbar yta hela spelåret. Istället för att ha en hårt upptrampad jordyta, en tråkig grusgång eller få er befintliga gång att äta sig in på fairway skapar hybridgräset en grön, ren och trevlig spelbar yta året om.

CL 1201 används då gången är en del av spelytan och alla slag kan förekomma som är över 50 m.

Euro Hybrid för alla gångar och all trafik. Hybriden är sträv så spelare halkar inte på lutande gångar i blött väder.

NRT 3002 för alla gångar och all trafik. Hybriden är sträv så spelare halkar inte på lutande gångar i blött väder.

Blöta årstiden påverkar inte hybriderna utan de är fortsatt gröna under den perioden.

Installationen kräver ett bra markarbete och rätt jordmån for att gräset ska trivas och klara sig så bra som möjligt.