Hybridgräs ÅhusTurf

Hybridgräs ÅhusTurf är det tillfälliga namnet på vår produktportfölj. Sedan 2012 har den hetat CoverLawn® och nu under 2023 kommer vi att byta namn.

Hybridgräs tillsammans med naturgräs bildar en väldigt stark och uthållig kombination. Vårt hybridgräs är uppbyggt med en väldigt stark undersida där varje grässtrå är inknutet och formar en armering. Armeringen skyddar rotsystemet medan stråna skyddar gräskronan från toppslitaget. Gräskronan är hjärtat i plantan och därifrån bildas det nya grässtrån (utlöpare). Utformningen av vårt hybridgräs medger att grässtråna kan växa obehindrat upp och ner igenom hybridgräset. Efter några dagar syns en tydlig förändring där gräset tar över utseendet för att efter 4-8 veckor ta tag i Hybridgräset och fullborda integrationsprocessen. Statusen på integration kontrolleras genom att dra i Hybridgräset. Sitter det fast i marken är processen klar. Vid fullständig integrationen syns inte Hybridgräset utan bara naturgräset.
Vid mekanisk belastning från djur, människor, fordon etc slits först grässtråna bort för att sedan gå åt gräskronorna. Här kommer Hybridgräset in och förhindrar detta så rötterna får plats att trivas och gräskronan som ligger skyddad kan skjuta nya utlöpare i sin egen takt utan påverkan uppifrån.

Hybridgräset dränerar till 100% vilket innebär att den också ger full ventilation. Gräset finns i olika stråhöjder från 12 mm till 60 mm. Grässtråna är UV skyddade och halkbekämpade.

Användningsområden för hybridgräs

Sport: Golf, fotboll, rugby, friidrott….
SkolorRutschbanan, lekplatsen, slänten, skolgården, bollplanen, genvägen, under lekredskapen, pulkabacken…

Fallskydd: Där ytorna kräver fallskydd klarar hybridgräset upp till 2,4 meters fallhöjd. Installationen är viktig och därför måste den utföras av auktoriserad personal.

Generella: Gångar, alla gräsytor med slitage, informationstavlan, innergården, erosionsskydd…
Dekoration: Terrassen, balkongen, entrén…
Temporära: Konserter, bröllop, utställningar, mässor, tävlingar…

Skötsel och underhåll av hybridgräs

Hybridgräset sköts som den gräsytan du önskar ha. Luftning sker med solida pinnar. En gång om året bör man borsta hybridgräset så att plaststråna syns eller beroende på ansamlingen av organiskt material. Detta görs för att förhindra att ett nytt rotsystem bildas ovanpå hybridgräset.

Installationsalternativ för hybridgräs

  • Hybridgräset läggs direkt på ytan som behöver förstärkning och förankras med medföljande pinnar.
  • Hybridgräset kan också läggas på en såbädd och förankras med medföljande pinnar.
  • Hybridgräset kan också rullas ut färdigintegrerat som gräs på rulle.
  • Hybridgräset på sammanhängande ytor >1000 m2 kan annan teknik användas.

Installationspinnarna är återvinningsbara och 130 mm långa.
 

Utveckling

Sedan 2013 har ÅhusTurf hybridgräs installerats hos tusentals nöjda kunder i Europa.

Vi utvecklar våra produkter årligen för att:

Erbjuda så miljövänliga produkter som möjligt.

Erbjuda högsta kvaliteten till bästa priset.

Anpassa våra produkter till de olika växtförutsättningarna i Europa.