Hybridens längd
Shockpadens längd
25 m
25 m
Hybridens bredd
Shockpad bredd
2,4 m
1,4 m
HIC test2,4 meter fallhöjd

CL Soft är en kombination av en shockpad och NRT 3002. CL Soft är HIC-testat till 2,4 meters fallhöjd. Med Egenskaperna hos NRT 3002 skyddar du gräsplantan och kronan från slitage att slitas bort samtidigt som shockpaden skyddar barnen om de ramlar.